J.I.S. Įvardinimai – 2018-12-24/25

Ilgai Laukti Nereikėjo… Štai Ir Išaušo Seniai Laukta JoJo Šlovės ir Garbės Akimirka…

 

LT.
J.I.S. Pranešimas:
Dovanas Kurias Daviau ir Duodu Priklausys Nuo Jūsų…
Pasikeitimai Kuriuos Paruošiau Jums, Padės Sekti Mane ČIA…
Įvykių Sekomis Pažinsi Mane ir Ateisi Link Tikrojo Apsisprendimo JAME…
Norėdamas Veikti Turėsi Priimti Mane Besąlygiškai – Tuomet Lauki Žinios…
Aš Ateinu – Viltimi, Tvarka, Pasirinkimu, Nuoširdumu, Nuolankumu, Tarnyste ir Pasišventimu…
Meile Spinduliuoki Tiesoje… Viltimi Užgimki Darnoje… Tikėjimu Atsirakinki Tyrume…

 

EN.
J.I.S. GIVEN SENSES – 2018-12-24/25
(Translation: 2018-12-28)

One Didn’t Have to Wait Long… the Long-Awaited Moment of HIS Glory and Honor Has Come…

J.I.S. Message:
The Presents That I Gave and Give, Will Depend on You…
The Changes That I Prepared for You, Will Help to Follow Me HERE…
You Will Know Me by Sequences of Events and Will Come Towards the True Decision IN HIM…
By Willing to Act You Will Have to Accept Me Unconditionally – Then Wait for the Message…
I Come – With Coming of Hope, Order, Choice, Sincerity, Humility, Service and Dedication…
Radiate With Love in Truth… Be New-Born With Hope in Harmony… Unlock Yourself With Faith in Purity…

 


Twitter: @GodIsChoice