Energijos Kėlimas – D.U.K.

1-KLAUSIMAS:
Energijos kėlimas, kas tai ir kam jis reikalingas?

1-ATSAKYMAS:

Energijos kėlimas- tai kūno ir kitų žmogaus/esybės parametrų išlaisvinimas, atidarymas bei išplėtimas susijungiant su visatos didžiosiomis energijomis, išmintimis bei informacijomis… Jis reikalingas tikslesniam bei tauresniam karminio/realizacinio veiksmo tikslumui, subtilumui, bendram pajėgumui, Virsmo transformacijoms…

 

2-KLAUSIMAS:
Energijos kėlimas, kaip jis atliekamas?

2-ATSAKYMAS:

Energijos kėlimas atliekamas dirbant savistoviai – Vienio forma, poromis – Lyties Skirtumo/Papildymo forma arba Dieviškosios Trejybės – Tri asmene forma.
Vienio forma – Susiliejimo Su Dieviškąja ESM’e ir/ar Išreikštimi… Toro ir kitos (iš(si))plėtimo bei sąlyčio formos…
Lyties… Keliama energija naudojant prieš/papildančią energiją: dažniausias ir tiklsiausias būdas žmogui, kai vyriška energija keliama moteriškos energijos pagalba, o moteriška energija keliama vyriškosios energijos pagalba.
Trejybės – kuomet esybės lygmuo papildomas bei retransformuojamas trūkstamomis grandimis… Sudėtinė Dieviškoji/Angelo Forma…

 

3-KLAUSIMAS:
Ar yra kokios specialios saugumo priemonės atliekant energetinį kėlimą, plėtimą ir pan.?

3-ATSAKYMAS:

Viskas, kas genealu yra paprasta… Viskas kas efektyvu – reikalauja saugumo technikos… Jų yra išties pakankamai daug… Vienos jų papildomos kitomis… Bendrosios privalomos bei taikomos visais atvejais…

 

4-KLAUSIMAS:
TORO Technika, kuo ji įpatinga? Kas Tai?

4-ATSAKYMAS:
TORO Technikos įpatumas yra tas, kad jos pagalba galima dauginti vidines energijas išorinių pagalba ir atvirkščiai, stiprinant vienas kitomis…
TORO Technikos, jų yra išties labai daug – Tai Fizinių, Dvasinių, Sielos, ESM’ės ir kt. energijų dauginimas, gryninimas, tikslinimas, plėtimas bei puoselėjimas minties, lauko, erdvės, laiko ir kt. pagalba…

 

5-KLAUSIMAS:
Ar galima naudoti tos pačios lyties energijas kelti savąją energiją?

5-ATSAKYMAS:
Visiškai NE, nes… energijos virsmas pagal VISATĄ ir PAGAL DIEVĄ vyksta tik viena kitą papildančių energijų sąskaita. Tai dažniausia yra skirtingų prigimtinių (gimusių) lyčių atveju, būna labai retų išimčių, t.y. 1 iš 1000 mlrd. (ir dar daugiau) esybių.
Jei naudojamos tos pačios lyties energijos kelti savas, šis procesas vadinamas prisijungimu arba vampyrizavimu… Tai jau visiškai atskira tema…

 

6-KLAUSIMAS:
Jei padaryta lyties keitimo operacija, ar tai užsiskaitys, kaip priešingos lyties atstovas? Ar tokiu atveju bus galimybė kelti dieviškosios išreikšties energijas dauginant jas?

6-ATSAKYMAS:
Žinoma NE. Lyties pakeitimo atveju nėra įgaunama skirtinga energijos kryptis net ir naudojantis Jums prirašytais medikamentais. Gimimas yra pradedamas dar priež užsimezgant vaisiui, tad jis vyksta DIEVO Paskirties Kryptimi ir jokia žmogaus intervencija neturi galimybių niekaip kitaip pakeisti energijos lauko išskyrus jį sužaloti, sujaukti ar visiškai suluošinti, bet tai jokiu būdu nesiskaitys skirtinga lytimi…

 

7-KLAUSIMAS:
Ar lyties keitimo/perkėlimo atveju bus galimybė kelti dieviškosios išreikšties energijas dauginant jas?

7-ATSAKYMAS:
Tuo tikslu turėsit pripažinti savo prigimtinę lyties energiją Dievo tėvo akivaizdoje… Padarius lyties pakeitimą gali kilti papildomų didesnių trikdžių norint iš esmės kelti energijas bei jas dauginti savo kūne…

 

8-KLAUSIMAS:
Ar yra daugiau būdų kelti savo energijas jas dauginant apie kurias Jūs nepaminėjote?

8-ATSAKYMAS:
Žinoma TAIP. Visas procesas išties yra sudėtingas… metodų ir metodikų yra begalės… vienos jų labiau saugios, kitos labiau veiksmingos… vienoms reikalingi specialūs pašventimai… kitoms, specialūs veiksniai ir pasirinkusiojo veiksmai…

 

9-KLAUSIMAS:
Ar galite parekomenduoti man kokią vieną labiau efektyvią ir tuo pačiu saugią techniką, kurios pagalba galėčiau savistoviai kelti energijas bei dirbti vienas be EST MI/P.R.E.I.K. meistro priežiūros?

9-ATSAKYMAS:
Visos Efektyvios EST MI/P.R.E.I.K. technikos yra apsaugotis specialiais Inicijuoto bei Inicijuojančio Asmens Genomo Raktais Jei J.I.S. Leidimais ir Pašventimo kodais… Jomis dirbti yra saugu ir labai efektyvu… Visos jos reikalauja besąlygiško EST MI/P.R.E.I.K. Meistro priežiūros ir Nuolatinės Inicijuoto Asmens Mokymo Erdvės JAME…
Šioms EST MI/P.R.E.I.K. specialioms iniciacijoms bei sakraliems pašventimams gauti vykdomos specialios J.I.S. atrankos bei atliekami paruošiamieji transformaciniai veiksmai, mokymo kursai ir pan. Todėl tai užima daugiau laiko, tai yra saugu, tai veikia efektyviai…

 

Jums gali patikti...