LPF diskusijų grupės - 5SIN Training

Šiame tekste Jus norime supažindinti su bendru, labdaros ir paramos fondo (LPF) "Saulė ir vėjas", diskusijų grupių suskirstymu...

   
P I R M A
  -  DISKUSIJA - A 
VYKSTA jau nuo 2018 sausio 1 dienos.
   
Diskusijų grupės kuriose dalyvauti gali VISI pageidaujantys... NEMOKAMA.

 • Struktūra / Trukmė. BEPAKOPĖ MOKYMOSI SISTEMA. Studijavimo trukmė/laikas neribojamas...
 • Aprašymas. Jums yra priskiriamas koordinatorius, kuris ir kuruos Jūsų buvimą bei dalyvavimą konkrečioje, Jūsų pačių pasirinktoje, diskusijų grupėje. Dalyvaujančių skaičius aptarime yra neribojamas bei pasirenkamas pačių dalyvaujančiųjų noru... VYKSTA SAVISTOVĖS DISKUSIJOS...
 • Temos. Temas pasirenka patys savanoriai... kiek ir kada diskutuoti bei aptarti irgi sprendžia patys... Fondo koordinatorius neriboja bei nesikiša į temos pasirinkimus...
 • Ataskaita. Ataskaita apie diskutuojamas temas nėra privaloma bei nesiunčiama...
 • Mokestis. Dalyvavimas grupėje nėra mokamas, nebent visi dalyvaujantys nutaria kitaip ar renkasi viešas patalpas už kurias susimoka kartu. Fondas rinkliavų nerenka.   
 • Pagalba. Speciali SARFUM diskusijas bei eigą koordinuojanti žvakutė Jums nėra galima bei nėra siūloma...

      

A N T R A  -  DISKUSIJA - B
VYKSTA jau nuo 2018 vasario 5 dienos... :)
   
Diskusijų grupės kuriose gali dalyvauti VISI ATRINKTI pageidaujantys... MOKAMA SIMBOLIŠKAI (LPF rėmimas).

 • Struktūra / Trukmė. BEPAKOPĖ MOKYMOSI SISTEMA. Studijavimo trukmė/laikas neribojamas...
 • Mokslų pradžia. Jau nuo 2018-02-05, t.y. po pirmojo sėkmingo viešos praktikos mėnesio LPF ataskaitos rezultatų užskaitymo... :)
 • Praktika. Norėdami dalyvauti šiose diskusijų grupelėse turėsite atlikti bent jau 120 valandų (nuo ir daugiau) viešos praktikos per kalendorinius metus... Tai maždaug nuo 10 valandų per kalendorinį mėnesį... Dalį praktikos pagal susitarimą su LPF administracija galima atlikti pačiame LPF fonde, t.y. rengiant viešus renginius, rašant straipsnius ar atliekant kitus būtinus Mums veiklos skatinimo darbus... Šiuo atveju, atlikti darbai yra vertinami individualiai ir užskaitomi įvardinant sukauptus kredito taškus Jums asmeniškai... :)
     
 • Aprašymas. Jums yra priskiriamas koordinatorius, kuris ir kuruos Jūsų buvimą bei dalyvavimą konkrečioje, Jums priskirtoje, diskusijų grupėje. Dalyvaujančių skaičius aptarime yra ribojamas nuo 3 iki 5 asmenų... VYKSTA SAVISTOVĖS DISKUSIJOS... LPF stebi Jūsų rezultatus bei pasiekimus, aptaria bei padeda susidariusiose sudėtingesnėse situacijose... :)
 • Temos. Temas parenka LPF "Saulė ir vėjas" direkcija atsižvelgdama į P.R.E.I.K. rekomendacijas... minimalus diskusijos laikas per savaitę nuo 3 valandų... kiek ir kada daugiau, t.y. papildomai diskutuoti bei aptarti sprendžia patys savanoriai... Fondo koordinatorius tikslina bei rekomenduoja temos pasirinkimus...
 • Ataskaita. Ataskaita apie diskutuojamas temas: suvoktus bei įvardintus dalykus sau, interpretacijas bei apmąstymus, kiekvienas savanoris privalo išsiųsti iki mėnesio pabaigos savo koordinatoriui...
 • Mokestis. Dalyvavimas grupėje yra mokamas iš dalies (LPF rėmimas ir labdara), t.y. iki 15 eurų/asmeniui per mėnesį (LPF administracija nustato pati, reikiamą sumą fondo išlaikymui bei veiklai). Jei visi dalyvaujantys nutaria ir renkasi viešose patalpose, šiuo atveju už jas papildomai (tiesiogiai per LPF) susimoka kartu. Fondas papildomų rinkliavų nerenka. 
 • Pagalba. Speciali SARFUM diskusijas bei eigą koordinuojanti žvakutė Jūsų grupei gali būti įsigyjama papildomai. Rėmimo kaina LPF diskusijų grupėms gali skirtis ir bus įvardinama individualiai, teirautis.
 • BONUS. Pažangiems, diskutuojantiems iš ESM'ės DISKUSIJA - B Grupėse, gali būti sukuriamas P.R.E.I.K. PRADINIS (minimalus) Diskusijas Palaikantis Laukas Geresniam ir Platesniam Matymui ir Suvokčiai... Tai Mūsų Dovana Jums... :)
 • GALIMYBĖ. Jūs studijuosite pagal specialią LPF "Saulė ir vėjas" fondui P.R.E.I.K. paruoštą pradinę programą iki 6-9 skirtingų temų per metus. EGZAMINŲ NĖRA... :)

         

T R E Č I A  -  DISKUSIJA - C
ŠI DISKUSIJA GRUPĖSE ATIDĖTA NERIBOTAM LAIKUI... :)
   
Diskusijų grupės kuriose gali dalyvauti VISI ATRINKTI pageidaujantys asmenys... MOKAMA.

 • Struktūra / Trukmė. PAKOPINIS "5SIN Training" BAZINIS MOKYMASIS. Studijavimo trukmė/laikas nuo 12 metų....
 • Aprašymas. Vykdoma ATRANKA. Jums yra priskiriamas koordinatorius, kuris ir kuruos Jūsų buvimą bei dalyvavimą konkrečioje, Jums priskirtoje, diskusijų grupėje. Dalyvaujančių skaičius aptarime yra ribojamas nuo 3 iki 5 asmenų... VYKSTA SAVISTOVĖS DISKUSIJOS... P.R.E.I.K. ir EST MI stebi Jūsų rezultatus bei pasiekimus distanciškai... :)
 • Temos. Temas parenka EST MI direkcija atsižvelgdama į P.R.E.I.K. rekomendacijas... minimalus diskusijos laikas per savaitę nuo 3.5 valandų... kiek ir kada daugiau, t.y. papildomai diskutuoti bei aptarti sprendžia patys savanoriai... Fondo koordinatorius tikslina bei aprobuoja temos pasirinkimus...
 • Ataskaita. Ataskaita apie diskutuojamas temas: suvoktus bei įvardintus dalykus sau, interpretacijas bei apmąstymus, kiekvienas savanoris privalo išsiųsti iki mėnesio pabaigos savo koordinatoriui...
 • Mokestis. Dalyvavimas grupėje yra mokamas iš dalies (labdara): nuo 240 eurų/asmeniui per mėnesį (pasirašomas privalomasis paslaugų teikimo kontraktas su EST MI). Jei visi dalyvaujantys nutaria ir renkasi viešose patalpose, šiuo atveju už jas papildomai (tiesiogiai per LPF) susimoka kartu. Fondas papildomų rinkliavų nerenka. 
 • Pagalba. Speciali SARFUM diskusijas bei eigą koordinuojanti žvakutė Jūsų grupei pateikiama papildomai, t.y. Jūsų grupė gali gauti iki 2 vnt. per mėnesį nemokamai. Papildomos žvakutės įsigyjamos specialia rėmimo kaina, LPF diskusijų grupėms ji gali skirtis ir bus įvardinama individualiai.
 • BONUS. Visiems diskutuojantiems iš ESM'ės DISKUSIJA - C Grupėse, yra sukuriamas P.R.E.I.K. BAZINIS (epizodinis) Diskusijas Palaikantis Laukas Geresniam ir Platesniam Matymui ir Suvokčiai... Tai Mūsų Dovana Jums... :)
 • GALIMYBĖ. Jūs studijuosite pagal specialią LPF "Saulė ir vėjas" fondui P.R.E.I.K. paruoštą bazinę programą iki 12-17 skirtingų temų per metus. Gale kiekvienų metų yra galimybė dalyvauti P.R.E.I.K. rengiamuose egzaminuose-atrankoje ir juos-ją sėkmingai išlaikius pereiti į aukštesnį DISKUSIJA - C mokymosi kursą... :)

   

Informacija papildyta bei patikslinta: 2018-01-17, 23:02

Šios įrašo komentarų rss feed